corporate-us.jpg

Ние създаваме авангардни търговски, маркетингови и логистични решения за нашите партньори и осигуряваме подкрепа за марките, които представляваме.

Покритие на пазара


Ние покриваме цялата територия на пазара, достигайки до крайния потребител чрез всички налични търговски канали – ключови клиенти, търговци на дребно и петролен канал. Непрекъснато търсим алтернативни канали за още по-добро покритие, като търговски центрове, вътрешни павилиони в административни сгради и банки, вериги кина, магазини за видеоигри и филми, клубове, дискотеки, сезонни обекти на летни и зимни курорти, вериги спортни и фитнес зали, училища и университети, увеселителни паркове, вериги и независими киоски и павилиони, магазини за плодове и зеленчуци и др..
 
Управление на структурата за доставки
 • Нашата главна цел е да осигурим високо качество на обслужване по цялата верига на доставка. Основното условие за успех е нашата развита и модерна структура на доставки с логистични решения, приспособени към конкретните нужди на клиентите ни.
 • Моделът на доставки е свързан с прилагането на висок клас стандарти за определяне на транспортни маршрути и управление на складово стопанство.
 • Нашите стриктни и структурирани процеси и процедури се съблюдават в съответствие с конкретни ключови индикатори (KPI).
Маркетинг
Внос и логистика
Дистрибуция
Ключови клиенти
Мърчандайзинг
Търговски екип
Информационна система
Конкурентноспособност

Факти и цифри

 •  Независима компания, създадена през 1999.
 •  Целеви ангажимент за изграждане и позициониране на марки.
 •  9000 директни клиенти.
 •  102 служителя към момента
 •  Складов капацитет 4000 палетоместа.
 •  Наличие на съвременни софтуерни системи (ERP) за контрол на процесите в реално време.
 •  Собствени офиси и складови бази в София, Пловдив, Варна и Бургас с високотехнологично оборудване и екипи във всички региони на страната за цялостно териториално покритие на пазара.
 •  HACCP, GMP, FIFO, FEFO стандарти.

© Powermark.bg - Всички права запазени.

© 2024 Powermark.bg - Всички права запазени.