corporate-us.jpg

Профил

Пауърмарк ООД е динамична частна компания с широк опит в изграждането и позиционирането на марки с помощта на прилагането на подходящи маркетингови стратегии и инструменти. Ние сме водеща компания на пазара за бързооборотни хранителни и нехранителни потребителски стоки и сме специализирани при предоставянето на пълната гама маркетингови, дистрибуционни и логистични услуги към ключови клиенти, търговците на дребно, петролни канали и HoReCa.

Представляваме широка гама от водещи марки на световни лидери. Висококачествените ни продукти достигат до пазара благодарение на нашия квалифициран и мотивиран екип, развиващ бизнес категории с прилагането на печеливши пазарни стратегии. Нашата компания е номинирана и удостоена неколкократно с редица международни награди за постигнати резултати. Пауърмарк ООД покрива всички дистрибуционни канали: международни и български вериги, независими търговци, търговци на дребно, HoReCa, вериги бензиностанции и др.

Визия и мисия

Нашата бизнес философия ни позиционира като водеща компания, прилагаща търговски и маркетингови стратегия и политика, включващи зачитане на морала и етиката.

Нашите ценности, мисия и стратегия включват оценяване и допълнително развитие на професионалния ни потенциал като компания. Нашите служители работят в изграден екип в условия на атмосфера на прозрачност и възможност за прилагане на творчество, използвайки точните подходи за развитието на нашия бизнес. Ключови параметри за развитието ни са имидж, доверие, качество на услугите, ефективност, иновации и рентабилност. Концепцията ни за възможност за изграждане на успешна кариера дава на нашите служители условия да се развиват професионално в структурата на компанията ни.

Експертност

 •  Широка гама от специфични услуги на пазара на бързооборотни потребителски стоки (FMCG ).
 •  Дългогодишен опит в различни категории с водещи пазарни позиции.
 •  Адекватен и персонализиран търговски и маркетингов подход.
 •  Иновативни методи за визуализация на стоките на рафта.
 •  Търговска експертност при покриване на всички канали на реализация.
 •  Ефективност при изграждане и поддържане на взаимноизгодни търговски отношения (Win-Win) с партньорите на компанията.
 •  Сътрудничество, базирано на взаимност и доверие.

Факти и цифри

 •  Независима компания, създадена през 1999.
 •  Целеви ангажимент за изграждане и позициониране на марки.
 •  9000 директни клиенти.
 •  102 служителя към момента
 •  Складов капацитет 4000 палетоместа.
 •  Наличие на съвременни софтуерни системи (ERP) за контрол на процесите в реално време.
 •  Собствени офиси и складови бази в София, Пловдив, Варна и Бургас с високотехнологично оборудване и екипи във всички региони на страната за цялостно териториално покритие на пазара.
 •  HACCP, GMP, FIFO, FEFO стандарти.

© Powermark.bg - Всички права запазени.

© 2024 Powermark.bg - Всички права запазени.